ABlackJECTION

Artist: Zsolt Berszán

Curator: Diana Dochia

12.04.2013 – 17.05.2013

Vernisaj: 12.04.2013, la 19:30

“Corpul, văzut fără Dumnezeu şi în afara ştiinţei este cea mai mare abjecţie. Este moartea infectând viaţa.”
Julia Kristeva, “Powers of Horror”

Proiectul “ABlackJECTION” trebuie citit în cheia filosofică propusă de Julia Kristeva, în care abjecţia este dată de acea parte din interiorul nostru pe care o excludem, pe care dorim să o îndepărtăm. “Abjectul” există, conform teoriei lui Julia Kristeva, undeva între conceptul de obiect şi cel de subiect, reprezentând elemente tabu ale sinelui şi fiind situat în afara ordinii simbolice, înfruntând o experienţă permanent traumatizantă.

Noţiunea de “abjecţie”, ce făcea la început trimiteri la ideea de degradare a spiritului, răutatea şi josnicia acestuia, avea să fie exploatată în teoriile post-structuraliste ca fiind cea care perturbă identităţile convenţionale. Kristeva considera că “abjectul” este cel care perturbă premisele sociale care stau la baza ordinii sociale.

Lucrările lui Zsolt Berszán se sustrag înţelesului simbolic, ajungând în locul unde, cum afirma Kristeva “înţelesul colapsează”. Ele sunt mărturii ale unui loc dinainte de începuturi, ale unui punct primordial de la care a pornit totul. Berszán înfăţişează în desenele şi picturile sale zbuciumul primordial în care violenţa desprinderii a dat naştere materiei şi existenţei. Este momentul în care conştientul şi inconştientul nu au luat încă naştere, momentul în care ideile de uman şi animal nu au apărut încă, unde “eu” şi “celălalt” nu sunt încă separaţi. Berszán încearcă să înfăţişeze momentul desprinderii violente dintre “eu” şi “altul”, “abjecţia” fiind după Kristeva o “precondiţie a narcisismului”. Este vorba de o perturbare a sistemului, a ordinii, o încălcare a limitelor ce atrage atenţia asupra “fragilităţii vieţii”. Confruntarea cu materialitatea lucrărilor lui Berszán trimite spre ideea de început, dar totodată şi de sfârşit, de moarte. Organicitatea materialelor folosite transmite o senzaţie de stranietate, mister explorând zbuciumul scenei primare, momentul conştientizării existenţei reale şi respingerii morţii. Este lupta individului împotriva propriei disoluţii.

În negrul materialităţii Zsolt Berszán introduce protuberanţe şi mese diforme ce fac trimitere la un non-finit al începutului sau sfârşitului.

Curator: Diana Dochia

Comunicat de presa – ABlackJECTION – Zsolt Berszan