Nimic important, e doar artă…..

Artişti: Laura Pawela, Julita Wójcik, Oskar Dawicki, Anna Molska, Radosław Szlaga, Izabela Gustowska, Magisters, Joanna Rajkowska, Rafał Bujnowski, Zbigniew Libera, Sędzia Główny, Małgorzata Jabłońska, Azorro, Agnieszka Polska, Zuzanna Janin, Paweł Susid, Vesna Bukovec s.a.

Curator: Monika Szewczyk

17.06.2010 – 09.07.2010

Vernisaj: 07.06.2010, ora 19:30 în colaborare cu Institutul Cultural Polonez.

It isn’t important, it’s only art…… / Nimic important, e doar artă…..

Ne miră părerea exprimată în titlu? şi dacă nu, atunci de ce nu ne miră? Ne-am obişnuit cumva cu lipsa de obiectivitate a mass-media, care apreciază evenimentele culturale pe de-o parte după criteriul efectivităţii şi pe de altă parte după cel al accesibilităţii? Ne-am împăcat cu ostilitatea funcţionarilor, care tratează arta ca pe un capriciu costisitor şi creează ierarhii ale istitutiilor culturale unde galeriile ocupă întotdeauna ultimul loc, ca cele mai problematice şi mai puţin utile? Receptăm ca fiind normale nu numai lipsa finanţării, ci şi inerţia, neprofesionalismul instituţiilor culturale? Dacă da, atunci trăim într-o ţară postcomunistă, nu neapărat în Polonia, dar şi în ea.

După anul 2000, viaţa artistică din Polonia a fost caracterizată de o mare vitalitate, totodată de un slab interes din partea societăţii, deşi el creşte constant. De pe poziţia înaltei sale calităţi artistice şi prezenţei însemnate în realitatea poloneză, arta suferă din cauza lipsei intelectualilor dornici să intre cu ea în dialog. Are toate condiţiile pentru a influenţa puternic procesele sociale, dar rămâne străină. Situaţia existentă s-a concretizat în arta poloneză printr-o bogăţie de opere cu caracter tautologic, printr-o reflecţie adâncă, intensă, asupra condiţiei artei şi criticii artistice, asupra rolului, dar şi a poziţiei artistului, asupra misiunii instituţiei culturii sau pericolelor legate de piaţa de artă. Pentru prima dată, artiştii au abordat cu fermitate sau poate mai degrabă au iniţiat un discurs care până acum era în mod vizibil deficitar, lipsea.

Lucrările prezentate ne fac să conştientizăm cât de mult ne-am îndepărtat de paradigma romantică a creatorului şi operei, atât de iubită de publicul polonez, moştenire care pare a fi o sursă de neînţelegeri şi dificultăţi în receptarea artei contemporane. Mai avem multe de făcut pentru ca arta să înceapă să fie importantă nu numai pentru noi.

Curator: Monika Szewczyk
Traducere din limba polonă: Sabra Daici

Comunicat de presa – Nimic important, e doar arta