A History in the Dark

Artist: Tara (von Neudorf)

Curator: Diana Dochia

08.04.2010 – 07.05.2010

Vernisaj: 08.04.2010, ora 19:30

Lecţia

A History in the Dark anunţă o nouă faţetă a creaţiei artistului Tara von Neudorf. Continuând seria începută în cadrul proiectelor Finis Mundi şi Into the Night of Loneliness, Tara face trecerea de la hărţi şi obiecte găsite în bisericile transilvănene, la planşe botanice, zoologice şi anatomice. Astfel desenul devine condiţionat de imaginea existentă pe suprafaţa planşei, irupând în cadrul unui vegetal carnivor şi a unui corp anatomic visceral. Conflictul este de data aceasta ascuns în cadrul unui desen extrem de complicat şi de încifrat. Misterul se lasă descoperit în etape şi liniştea aşternută prevesteşte dezastrul. Tara se identifică complet cu planşa pe care o ia în stăpânire. Desenul se întrepătrunde cu cel existent dezvoltând o serie de entrelacs şi încolăciri labirintice. Elementele recurente creaţiei lui Tara von Neudorf se vor regăsi şi în acest proiect: şobolanii, şopârlele, peştii, şerpii ce se transformă în femei, merele simbol al păcatului originar, corpul uman eviscerat şi transformat într-un mecanism industrial. Un element precede un altul, dintr-o şopârlă ia naştere un şarpe, ornitorincul se metamorfozează în înger, şobolanul se transformă în liliac, bufniţa prevesteşte moartea. Totul se petrece cu o repeziciune fantastică descriind un lanţ trofic adesea incongruent în cadrul unui sistem rizomic.

Pornind de la conceptul filosofic dezvoltat de Gilles Deleuze şi Félix Guattari în cadrul proiectului Capitalism şi schizofrenie (1972 – 1980), rizomul devine un termen folosit pentru a descrie o multiplicitate, cu intrări şi ieşiri non-ierarhice. Noua grilă de interpretare porneşte de la ceea ce Deleuze numea “imagini ale minţii”, rizomul fiind un concept care se opune conceptului de cunoaştere arborescent, ce lucrează cu categorii duale şi alegeri binare. Rizomul lucrează cu conexiuni orizontale şi trans-specii, în timp ce modelul arborescent lucrează cu conexiuni verticale şi liniare. Preluând conceptul biologic de mutualism două specii diferite interacţionează între ele cu scopul de a forma o multiplicitate, cu alte cuvinte o unitate care se multiplică în sine. Majoritatea desenelor lui Tara sunt construite pe ideea multiplicităţii infinite. Fiecare desen al său poate fi conectat cu un alt element sau cu orice altceva. Se pot face analogii mentale infinite atât la nivel de imagine, cât şi la nivel de interpretare simbolică. Fiecare element adăugat sau scos, trimite la o anumită problemă, care poate fi în orice moment reinterpretată şi recontextualizată. Asemenea rupturilor din cadrul unui sistem rizomic, desenele lui Tara dezvoltă capacitatea de a da naştere unui nou bestiar imaginar. Sistemul rizomic dezvoltat de Deleuze şi Guattari marchează o concepţie orizontală şi non-ierarhică, unde orice poate fi legat de orice altceva, fiind vorba de legături eterogene între lucruri, care la prima vedere nu au nimic în comun unele cu altele. Există, în creaţia lui Tara, un transfer continuu de elemente organice ce se transformă şi se metamorfozează, adesea, în cadrul unor adevărate maşinării artistice, ce descriu o lume haotică, cu rădăcini vegetative ce se multiplică la infinit. Găsirea unor hărţi în proiectul Finis Mundi sau a unui număr mare de planşe didactice de botanică, zoologie, anatomie reprezintă doar un pretext pentru Tara de a imagina o eternitate a întunericului în lume. Haşura neagră, adâncă a desenelor traduce opoziţia dintre afecţiunea totală vis a vis de subiectele abordate şi monstruozitatea descrisă. Spirit irepresibil, solitar, iscoditor, fără linişte, practicând călcarea oricărei interdicţii Tara se simte în pace doar la Engelthal (Valea îngerilor) – singura imagine idilică din expoziţie. Experienţa citirii vizuale a lucrărilor lui Tara pendulează între lectura directă, frustă şi fantezie, visare, imaginând psihologii şi comportamente diferite.

A History in the Dark este un fel de sociologie şi antropologie retrospectivă a delirului uman. Tara poate desena mai mult decât ne putem noi imagina. Tara se desfăşoară, în arii tot mai largi, în jurul aceluiaşi punct fix, lumea. Lumea cu nenumăratele ei întrepătrunderi relevă un “univers Tara”, în cadrul căreia fiecare lucrare luată la întâmplare, dezvoltă o organicitate şi o tonalitate unică.

Curator: Diana Dochia

Comunicat de presa – A History in the Dark, Tara