A deveni partener al Anaid Art Gallery înseamnă a susţine şi a face vizibilă arta contemporană în cadrul societăţii noastre. Pentru noi şi pentru partenerii nostri cel mai important lucru este să punem în relaţie arta cu publicul, să facem vizibilă şi lizibilă arta contemporană pentru vizitatori şi să educăm publicul să vadă şi să perceapă arta contemporană.

Partenerii nostri vor beneficia de :

Există, bineînţeles, diferite moduri de cooperare în ce priveşte susţinerea expunerii, cercetării şi colecţionării artei contemporane la Anaid Art Gallery. Dacă aveţi vreo idee scrieţi-ne pe e-mail: contact@anaidart.ro

To become a partner with Anaid Art Gallery means to sustain and to make visible the contemporary art into our society. For us and for our partner the most important thing is to put art in contact with people, to make visible and understandable the contemporary art for visitors and to educate the public to see and perceive the contemporary art.

Our partners will have benefits also:

It exist of course different ways of cooperation that offers us the possibility to sustain the exhibiting, researching and collecting act in relation with contemporary art at Anaid Art Gallery. If you have other ideas contact us at e-mail: contact@anaidart.ro