2012

Artişti: Cezar şi Ovidiu Popa

Curator: Diana Dochia

19.10.2011 – 19.11.2011

Vernisaj: 19.10.2011, ora 19:30

2012, începutul sau sfârşitul ?!

“Lumea nu va fi distrusă de cei care fac rău, ci de cei care îi privesc pe aceştia fără să facă nimic”.

Albert Einstein

Despre 2012 s-au scris cărţi, s-au făcut filme, s-au ţinut conferinţe şi expoziţii. Este 2012 un an al Apocalipsei sau este un an al unui nou început?…

Cezar şi Ovidiu Popa au decis să picteze douăsprezece pânze ce marchează istoria omenirii în cadrul unui curs predestinat al evenimentelor. Suntem noi guvernaţi de o voinţă dictată? Suntem cu adevărat liberi? Sau totul a fost deja prestabilit?

Satirul ne arată drumul, el ne prevesteşte viitorul. Jumătate om, jumătate ţap, el participă la toate evenimentele marcante ale omenirii, nesupunându-se rigorilor de timp şi spaţiu.

Anul 2012 este considerat ca fiind un an al transformărilor spirituale la nivelul de înţelegere a sistemului individului, în special în ceea ce priveşte relaţia individului cu noţiunea de sacru şi ceea ce reprezintă ultima dorinţă. Această transformare spirituală a fost analizată de psihologii, Kenneth Pargament şi Raymond Paloutzian. Kenneth Pargament consideră că “în esenţă, transformarea spirituală se referă la o schimbare fundamentală în ce priveşte locul pe care îl ocupă sacrul sau caracterul sacrului în viaţa individului. Transformarea spirituală poate fi înţeleasă în termenii unei noi configurări a năzuinţelor”1. Raymond Paloutzian este de părere că “transformarea spirituală conduce la o schimbare în sistemul de înţelegere a unei persoane faţă de noţiunea de auto-definire, faţă de modul de interpretare a vieţii, faţă de atingerea scopului şi a ultimelor dorinţe”2.

Cezar & Ovidiu Popa construiesc prin intermediul utilizării simbolurilor şi metaforelor o critică extrem de acidă faţă de sistemul puterii mondiale de guvernare. Dorinţa de putere, lupta pentru libertate, ireversibilitatea, destinul implacabil, credinţa, lupta dintre bine şi rău sunt forţele conducătoare ale lumii, o lume dominată de falsitate si neînţelegere. Privită în ansamblu expoziţia “2012″ reprezintă o frescă compusă din 12 episoade ce pot naşte individual sute de interogări. Poate singurul care are un răspuns la frământările artiştilor este arhanghelul Sarakiel, identificat şi cu unul dintre cei şapte îngeri ai pământului.

Este Sarakiel cel care vindecă sau cel care prevesteşte sfârşitul?!

Curator: Diana Dochia


Kenneth I. Pargament, “The meaning of spiritual transformation” în Joan D. Koss-Chioino & Philip Hefner (Eds.), Spiritual transformation and healing: Anthropological, theological, neuroscientific, and clinical perspectives (pp. 10-39), Walnut Creek, CA: AltaMira Press, 2006.
Raymond F. Paloutzian, “Religious conversion and spiritual transformation: A meaning-system analysis”, în Raymond F. Paloutzian & Crystal L. Park (Eds.), Handbook of the psychology of religion and spirituality (pp. 331-347), New York: Guilford, 2005

Comunicat de presa – 2012 – Cezar & Ovidiu Popa