Segment Temporal

Artişti: Traian Boldea, Sorana Ţăruş, Szabó András

Curator: Diana Dochia

12.03.2008 – 18.04.2008

Vernisaj: 12.03.2008, ora 19:00

Există o memorie şi o proiecţie la nivelul creierului unde ajung impulsurile vizuale, auditive şi tactile responsabile cu percepţia reprezentând “Segmentul temporal”. “Segment temporal” descrie o breşă în timp, o fragmentare şi o discontinuitate, o spărtură, o deschidere. Concepută pe principiul “aici nu ai ce căuta”, şi ilustrând situaţii sau fragmente captate din realitatea înconjurătoare, expoziţia celor trei artişti: Sorana ţăruş, András Szabó şi Traian Boldea conturează o lume ca un labirint de posibilităţi, de timpuri paralele în care se întrepătrund epoci trecute şi viitoare.

Serialitatea fragmentară a imaginilor lui Traian Boldea face adesea referire la “citaţionismul” postmodern, în care imaginea este scoasă din contextul său narativ şi obligată să existe în afara lui. Personajele lui Traian Boldea sunt fiinţe trunchiate, oameni prinşi în cursa clipei prezente, fără trecut şi viitor.

Spaţiile septice din picturile Soranei ţăruş fac trimitere la un timp al crizei, al alienării, în cadrul unei dezumanizări progresive a lumii, jonglând cu imposibilitatea, cu eşecul în cadrul unei “societăţi de masă” descrisă adesea de conceptul “mulţimii singuratice” a lui David Riesman.

András Szabó preia fragmente din cotidian, în care jocul hazardului şi al întâmplării este extrem de prezent, viitorul devenind aproape la fel de ireal şi de gol, ca şi trecutul. Există o căutare permanentă a instabilităţii, a fugitivului, a pierderii şi a regăsirii.

“Segment temporal” nu conturează un întreg, ci mai degrabă o stare de fapt, o interogare a societăţii în care trăim, o contextualizare a fenomenului artistic în cadrul unei societăţi acaparate de o pendulare liberă între ce a fost şi ce va fi, între înainte şi înapoi. “Segment temporal” este o “lume posibilă” născută în urma “descompunerii marilor povestiri” cum afirma Jean-François Lyotard.

Curator: Diana Dochia

Comunicat de presa – Segment Temporal