Retinal/Seducţie

Artişti: Marius Bercea, Oana Fărcaş, Kudor Duka István, şerban Savu, Florin Ciulache, Mirela Crăciun, Roman Tolici, Iuliana Vîlsan

Curator: Bogdan Iacob

14.11.2006 – 19.11.2006

Vernisaj: 14.11.2006, ora 18:00

Picturile din expoziţia “Retinal/Seducţie” vor să atragă şi să fascineze ochiul, să îşi asume un statut vizual de eye-stopper şi să cointereseze participativ sensibilitatea senzorială şi imaginea/imaginarul. Fluxul temporal se suspendă, curgerea secundelor se opreşte într-o imagine, momentul capturează atenţia parcă intenţionat pentru a tăia respiraţia. Imaginile transformă momentele într-o realiatate cvasi-tactilă; fie momentul – snapshot al scurtării unui spaţiu de presupusă sociabilitate, în care totuşi aşa zisul personaj cheie e banal şi singur (Mariu Bercea) sau în care sociabilitatea e din start desemnată ca iluzorie şi singurătatea se trăieşte în grup (Mirela Crăciun), fie acela relevant pentru perceperea unei arhitecturi fizice şi mentale ale societăţii (şerban Savu). Este oferită clipa în care banalul obiectiv privit devine obiect obsesional, pasional transferat în imagine (Florin Ciulache) sau este presupusă secvenţialitatea, secunda dublată ca să constituie o naraţiune, ea însăşi moment într-o altă multitudine de posibile poveşti ( Roman Tolici). Forţa de seducţie a imaginii semnalizează potenţialul de seducţie a obiectului sau al gestului, prezenţa uneori hipnotică şi capabilă să producă derapajul psihologico-peceptiv sau hermeneutic în fatasmagoric, psihedelic sau sentimentalul cel mai natural şi mai cald uman, fără a exclude precizia unui realism acerb (Oana Fărcaş). Chipul- imagine se conturează torturat cu rafinament şi dă ochiului prin intermediul unei precise eleganţe tehnice (Kudor Duka István), iar visul irumpe în simplitatea obiectuală înşelător decorativă (Iuliana Vîlsan).

Curator: Bogdan Iacob

Comunicat de presa – Retinal Seductie