Frumoasa şi Bestia

Artişti: David Istvan, Marius Jucan, Mircea Suciu, Sorin Tara, Suzana Dan, Dumitru Gorzo, Simona Vilău

Curator: Bogdan Iacob

21.11.2006 – 26.11.2006

Vernisaj: 21.11.2006, ora 18:00

În “Frumoasa şi Bestia” câmpul mesajului politic protestatar este cu incisivitate şi naivitate (şi termenul nu trebuie înţeles aici în acepţia sa peiorativă), acoperit de lucrările lui Tara, care se arată din nou a fi în esenţă unui manipulator de imagini şi cuvinte, simplu în fond, dar de o inteligenţă proaspătă şi acută. Registrul metafizic, de o nuanţă tragică, este vizat de lucrările lui Alexandru Rădvan, care vădeşte o capacitate impresionantă de a stăpâni, coordona şi coagula itemi expresivi antagonici; fineţea şi monumentalismul, lirismul şi istoricismul, bestialitatea şi nobleţea. În vreme ce realismul lui Gorzo mixează tematica unui rural românesc contemporan şi totuşi pseudo-atemporal cu subtile trimiteri la o complexă tematică a sexualităţii şi a maternităţii, acela a lui David Istavn, atingând zona imaginii de tip mediatic, se constituie în pârghie stilistică pentru exhibarea spectaculoasă a conştentizării unei violenţe paroxistice şi implacabile care pare să moduleze contextul general al vieţii sociale de azi. Marius Juncan singurul debutant din proiect îşi asumă visceralul ca o emblemă bipartită, ca memento mori şi marcă a unui itempestiv vitalist în acelaşi timp. De tentă gotic, un filon suprarealist se poate detecta la el, aceeiaşi ascendenţă amprentându-le uşor şi pe Suzana Dan sau Simona Vilău. Pe cele două le apropie şi tipul de cromatică axată pe contrastul violent, dar, dacă la cea din urmă atmosfera frizează psihanaliticul şi fantasma, la Suzana Dan găsim un cinism abrupt în haine de falsă, scrăşnită feerie, un dionisiac nevrotic de conotaţie kitsch. În fine, Mircea Suciu foloseşte o pictură de rigoare tehnică remarcabilă pentru a juxtapune şi asimila omul fără chip, hălcii de carne, o carne care nici măcar nu mai stă pentru natura sălbatică şi liberă, ci devine imagine a morţii aseptice, o carne care se tranşează, se cântăreşte şi se vinde, rămânând totuşi orgolioasă în frumuseţea şi paradoxala ei prospeţime.

Curator: Bogdan Iacob

Comunicat de presa – Frumoasa si bestia