Soma

Artist: Alexandru Rădvan

Curator: Diana Dochia

16.05.2005 – 16.06.2005

Vernisaj: 16.05.2005, ora 19:00

Un anotimp în Labirint

Dăm zvon de sub arcul carpatic, din a noastră Isarlâk, că unui tânăr pictor îi este dat (şi îi este drag) să reviziteze în zilele noastre mituri fondatoare ale imaginarului european. Un artist care nu ţinteşte să colecţioneze expoziţii, pentru că e prea absorbit de urgenţa cu care se cer fixate imaginile «liberei sale treceri» în arhetipal. Lui Alexandru Rădvan i se fac expoziţii, i se propun simeze unde el aranjează într-un discurs fatalmente trunchiat, selecţii dintr-o producţie grafică, picturală şi incipient tridimensională care, în totalitatea ei, este un caz excepţional al generaţiei de creatori români ce nu au încă 30 de ani. Cu fluenţa picassiană a desenului, în regim de aşezare insolită în pagină, adică lapidar şi la scară evolutiv monumentalizantă, pe varii dimensiuni, de la 7 la 7000 cm, figurativul lui Rădvan a devenit un veritabil arhipelag în curs de densificare. Cunoaştem numele unor «insule»: Imperator, Cavaler, Bătălii, Cântarea Cântărilor, Leda, Răpirea Europei.

De doi ani, acest exemplu preţios de creativitate trece literalmente prin proba Labirintului, adică calea cunoaşterii cu obstacole mortale, pericolul rătăcirii şi al sfârtecării, deruta răspântiilor şi a drumului recurent, coliziunea cu amestecul monstruos. Asumându-şi aburul poetic al propriei zodii, Taurul, marcat puternic de o călătorie în Creta, Rădvan a alunecat singur în Labirint prin coridorul populat cu «Europe» trupeşe venite şi ele din erotismul «Cântării Cântărilor». Aceste staţionări în câmpuri tematice şi pasajele subtile dintre ele, în ordine fiind, carcasele puterii (erou, războinic, pontifex), apoi sexualitatea feminină telurică confluează acum în tanathic, corp sacrificat, impur, pulsiune distructivă. Sacrificarea taurului reprezintă pentru jungieni voinţa de înălţare spirituală, înfrângerea pornirilor joase, o iniţiere care stabileşte echilibrul cosmic. Sondarea răului, asumarea lui, prin înţelesul damnaţiunii pe care o poate exersa empatic artistul, aduce îmbogăţiri nebănuite efigiei Minotaurului. Borges vorbea deja de inocenţa în monstruos a fiului reginei Cretei făcut prin uniunea obsesivă cu un taur ieşit din mare, prunc ascuns în Labirint şi transformat în devorator prin consens social. Rădvan ipostaziază un Minotaur autopunitiv, compasional, un răzvrătit al destinului, un atlet, un Kuros atins de contaminări anatomice de bovideu. Supliciul propriului corp, mântuirea prin acceptarea condiţiei, automutilarea ca eliberare de blestem, devoratorul ca victimă metafizică sunt răsucirile de labirint prin care a trecut interogaţia figurativă a lui Rădvan.

Recentele mari picturi şi grupajele modulare de pânze conlucrează, prin complexitatea efectelor picturale de glasiu realizat în acrylic, la straneitatea regimului luministic şi a detaliilor naturaliste ale monstrului. Blană jupuită cu pieliţe şi vase capilare, copite, corn străpungător, redate academic tridimensional, sunt învăluite într-o boare rece, umedă, reptiliană. Pictorul a pus în scenă, prin multe episoade tatonante ale ororii de a-ţi explora animalicul din tine, imaginea finală de lumină aurie, taborică spre care se întoarce şi în care se pierde atletul-taur, cel care şi-a conştientizat destinul.

Aurelia Mocanu, critic de artă

Comunicat de presa – Soma, Alexandru Radvan