Lettre et Livres

Artişti: Alexandru Rădvan, Doina Simionescu, Ciprian Udrescu

Curator: Diana Dochia,

12.12.2005 – 21.12.2005

Vernisaj: 12.12.2005, ora 19:00

Reunind trei artişti, Alexandru Rădvan, Doina Simionescu şi Ciprian Udrescu, expoziţia “Lettres et Livres” este dedicată desenului, graficii şi gravurii contemporane. Desenul văzut ca schiţă premergătoare picturii, grafica văzută ca mod de autodefinire artistică sau ca obiect de sine stătător ca în lucrările – instalaţie “Black boxes” ale Doinei Simionescu şi gravura văzută ca o prefaţare a operei lui Kavafis în cărţile obiect ale lui Alexandru Rădvan. Desenul fin şi elegant, dar plin de fermitate al lui Alexandru Rădvan se regăseşte atât în seria de desene închinate Minotaurului, expuse anul acesta în cadrul Bienalei de pictură de la Praga, cea de a doua ediţie, cât şi în cele zece gravuri ce ilustrează pasaje din scrierile lui Kavafis reunite în cinci cărţi obiect. Lângă acestea “Black boxes”-urile Doinei Simionescu de diferite forme şi mărimi ascund “lettres et souvenires d’amour”, desene fine ce prezintă scrieri grăbite şi nervoase în tuşuri pastelate. Poate, doar, gravurile lui Ciprian Undrescu să ne trimită într-o lume geometrică şi plină de asperităţi, prin liniile drepte şi clar conturate. Însa totul se contopeşte în mister şi în inefabil de la gravurile ce prezintă roci monolite a lui Ciprian Udrescu, la “cutiile misterioase” ale Doinei Simionescu, la Minotaurul încătuşat şi lumea de mult apusă a lui Kavafis la Alexandru Rădvan.

Curator: Diana Dochia

Comunicat de presa-Lettres et Livres